Batu ditzagun gure ahotsak, teknologiari euskaraz irakasteko

Bideo interaktibo osoa


Bideo interaktibo hau zure webgunean txertatzeko erabili kode hau:

1. zatia – Zer da hizketaren ezagutza?


Bideo interaktibo hau zure webgunean txertatzeko erabili kode hau:

2. Hizkuntza teknologia komertzialak eta euskara


Bideo interaktibo hau zure webgunean txertatzeko erabili kode hau:

3. Hizkuntza-teknologia komertzialen bestelako arazoak


Bideo interaktibo hau zure webgunean txertatzeko erabili kode hau: